- Lavi Sanblaj -


 
  


  Djouba Bèlé 2016

 
Dékouvè Bodlanmè Sentàn
Sòti Lanskaritan

 

Tolomann
Sanblaj pasé an lajounen Andidan moulen Tolomann Senjozef-la
 
 
Metlékol épi matjè kréyol tonbé dakò asou an menm larel
Fok kréyol-la senp pou ni plis moun ka matjé'y épi plis moun ka li'y.
 
 
Manniè nou ka matjé Kréyol-la
Mèkrédi 18 janvié 2012, manmay Sanblaj té ni randévou lanmézon lésendika pou bokanté anlè manniè matjé Kréyol. Padavwè sé yo ki ka montré manmay lékol matjé Kréyol, yo lé ni an menm larel pou yo bien fè travay-la. Yo ka prévwè jwenn sé matjè-a épi sé moun-lan ki ka katjilé ki larel Kréyol-la pou swiv.Nwel 2011
Sanblaj té òganizé an konkou "Boutjé Nwel épi Mofwazé Riset Nwel"


 Sanblaj Latriyom épi IKAK
Lasosiyasion Ikak té ouvè lapot-li ba tout moun Latriyom
 

Oktob 2011, Gran Rali Sanblaj pou gloriyé Lajounen Kréyol-la
Pou gloriyé Jounen Entènasionnal Kréyol-la (28 òktòb), Sanblaj òganizé an Gran Rali Sanmdi 22 novanm 2011 ki té pati Lanmanten pou rivé Donmenn Lémèwod Mònwouj.


 

 

Rèjistré Chanté épi Kontin
Sanmdi 2 jiyé nou té ni randévou Lépiné pou anrèjistré Chanté épi Kontin. 
Nou Kay mété sé pawol-la asou sit-la, épi zot kay pé trapé sé son-an plita.
 
Òganizasion Sanblaj dépi 20 avril 2011
Mèkrédi 20 avril, Sanblaj té ka tjenn gran Sanblé'y pa koté Laforé Vatab andidan Komin Twazilé. Sé sosiétè-a fè bilan-yo épi yo voté pou rinouvelman sé manm Konsey ladministrasion-an.
Sanmdi 21 mé nouvo konsey-la nonmen Biro-a.

Bokantay alantou Kannaval
Sanmdi 26 févriyé, nou té ka bokanté alantou Kannaval Matinik épi Bernard Bolosier, Yvon Lamorandière andidan fwayé Lépiné-a Sentlis.


Bokantay alantou Nwèl
An ti moman travay pou nou bokanté anlè manniè sa pasé épi
zélev-nou, pou nou fè pwojé. Men sé Nwel, nou pa yen ki travay.


Lajounen Kréyol an 2010    
Tout moun té bien kontan ti moman-an nou pasé ansanm lan Mizé bannann-lan, Sentmari.Nou ka dékouvè Matjoukann-nou
Sé dé ti moman otila sé mann-lan ka détann kò yo toupandan yo ka trapé doukré pou anrichi lanseyman yo.

Sanblaj ka jwenn chak prèmié jou vakans
Sa ka ba sé manm-lan lokazion pou yo bokanté anlè manniè yo ka mennen lanseyman kréyol-la èpi zélev yo. 


Sanblaj wè jou lè 6 avril 2009 adan an gran sanblé Laréjion.
An séri Metlékol, désidé mété doubout an sosiété pou fè Kilti-a épi lang
kréyol-la pran plas yo andidan lékol Matinik.
 

 
 Créer un site
Créer un site