- Travay Metlékol -

An rali pou fè sé zélèv-la : li, matjé épi palé kréyol. (Alé gadé)
Mokwazé asou listwè travayè bitasion (Alé gadé)
Mokwazé asou listwè Matinik (Alé gadé) 
Chimen garé (Alé gadé) Manniè pou konsivwè "Chimen garé" (Alé gadé)

  • Mokwazé pou aprann konnet Konmin Matinik
        Aprann konnet Fodfrans (Alé gadé)
        Aprann konnet Lanmanten (Alé gadé)
        Aprann konnet Dikos (Alé gadé)
        Aprann konnet Senjozef (Alé gadé)
        Aprann konnet Sentespri (Alé gadé)

   

Konnet mo Latousen (Alé gadé)
 

  • Doukré pou travay asou Pak

Chanté pou nonmen sé krab péyi-a. (Alè gadé)
Konnet sé krab péyi-a (Alé gadé)
Yonndé lidé pou Pak (Alé gadé)
Mo baré asou Krab -ba manmay C3- (Alé gadé)
Porem anlè Krab (Alè gadé)
Porem asou sézon Karenm (Alé gadé)

  • Doukré pou travay asou mwa mé 

       - Listwè Lestravay Neg asou CDROM - Wè épi responsab sit-la.
       - Neg pa ka mò (Serge Restog)
(Alé gadé)
 

  • Doukré pou travay asou "Lensireksion 1870"
      - Teks mofrazé épi kèsion pou konprann (Alé gadé)
       - Listwa Lensireksion 1870 (Alé gadé)
       - Jéografi Lensireksion 1870 (Alé gadé)

 

         Pwodiksion Joseph Galonde
       - Sé pa an dévenn ni mouch an miel koté'w.
       -
Timanmay sé bétji granmoun.


 


 

 
 Créer un site
Créer un site